Informace o zpracování osobních údajů

(v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je vyžadováno poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

1) jméno a příjmení

2) datum narození

3) adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí

4) číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu

5) telefonní číslo

6) e-mailová adresa

Údaje 1), 3) a 4) jsou vyžadovány podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4)

.. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. ...

Údaj 2) je vyžadován podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 2)

...Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají...

...b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby,....

- tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele

Údaje 5) a 6) jsou nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace související s ubytováním, potvrzení rezervací, platba záloh, komunikace ohledně příjezdu, odjezdu atd.)

- tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby

Uvedené údaje budou použity pouze a jen výše uvedeným způsobem. V žádném případě nebudou použity pro jakékoliv marketingové nabídky apod.


Zpracování osobních údajů

a) Uložení

- údaje jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb

- údaje o občanském průkazu nebo cestovním dokladu a datum narození jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením

b) Doba archivace

- údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle

zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly:

  • ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky
  • Cizinecké policie
  • Policie ČR

20.5.2018

Petr Bukáček